Mat Ma Co., LTD
Công ty TNHH Công Nghệ Mật Mã
Products
Capabilities
Application Monitoring; Customer Support; Mobility Management; Security Management; Data Loss Prevention; Systems Integration; User Training; Digital Transformation; Business Process Automation; Deployment; Digital Transformation; Backup and Recovery
Supported Industries
Manufacturing; Non-profit; Holding Companies; Education; Energy, Chemicals & Utilities; Telecommunication; Travel; Mining & Construction; Farming, Forestry & Fishing; Real Estate; Financial & Insurance Services; Retail & Wholesale Trade; Health & Social Care; Technology; Business Services; Transportation; Media & Entertainment; Government
Supported Languages
English; Vietnamese
Countries
Hong Kong; Indonesia; Myanmar (Burma); Philippines; Singapore; Thailand; Vietnam
Mat Ma Co., LTD là nhà quản lý dịch vụ điện toán đám mây được ủy quyền của Google tại thị trường Việt nam và khu vực Đông Nam Á. Mat Ma Co., LTD là một trong hai đối tác lớn nhất của Google tại Việt Nam. Chuyên gia bán hàng: Đã đạt được; Quản trị viên cấp cao: Đã đạt được; Quản lý bảo mật: Đã đạt được.